Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng


Điều khoản sử dụng

Khi truy cập vào web SKC nghĩa là người sử dụng đã đồng ý với những điều kiện sử dụng được quy định bên dưới. Nếu trường hợp người sử dụng không đồng ý, vui lòng không truy cập vào web SKC.

 Trong quá trình hoạt động web, SKC có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hoặc tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào. Vì vậy xin vui lòng kiểm tra định kỳ các điều khoản và điều kiện sử dụng của web SKC để cập nhật những sửa đổi hoặc bổ sung kịp thời.

 1. Nội dung web

Tất cả thông tin trong web này được SKC cung cấp cho người sử dụng một cách trung thực và tin cậy. SKC cập nhật thường xuyên các nội dung đăng tải lên web

2. Bản quyền

SKC là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của web này. Bất kỳ việc chỉnh sửa, sao chép và thay đổi nội dung cũng như hình thức là thuộc thẩm quyền của SKC. Những chỉnh sửa, sao chép và thay đổi nội dung của bất kỳ đối tượng nào mà không được sự cho phép của SKC là những hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp của SKC.

3. Bảo mật thông tin người sử dụng

Những thông tin và ý kiến cá nhân của người sử dụng được cung cấp thông qua web này sẽ được SKC bảo mật tuyệt đối và không gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ những trường hợp cần thiết để người sử dụng có thể tham gia vào những web khác.

4. Giới hạn sử dụng

Toàn bộ nội dung, cơ sở dữ liệu của web này được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ. Người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần bất kỳ nội dung nào của web này, mà không được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của SKC.

5. Luật áp dụng

Việc quản lý, vận hành và sử dụng web này tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.