Phiên dịch đa ngôn ngữ

DỊCH VỤ PHIÊN DỊCH & CHO THUÊ VĂN PHÒNG ẢO

Phiên dịch đa ngôn ngữ


Phiên dịch đa ngôn ngữ, phiên dịch thương mại, hội thảo, hội nghị và phiên dịch từ xa;

Người ta nói biên dịch là nghệ thuật của kinh nghiệm sách vở còn phiên dịch là nghệ thuật của cuộc sống;

Vì thế để dịch hoặc tham gia dịch thành công cho bất kỳ lĩnh vực nào thì bạn chắc chắn phải hiểu và có kinh nghiệm về nó, sẽ rất tai hại khi bạn chưa từng dịch về xây dựng mà lại phải ngồi để giới thiệu bản vẽ với các từ giằng, xà, móng, bê tông, rồi cốp pha mảng, lót nền…

Lựa chọn phiên dịch phải chọn theo kinh nghiệm về lĩnh vực liên quan, khả năng ngôn ngữ, hiểu biết xã hội, sự linh hoạt và cả phong cách ứng xử trong giao tiếp…

Làm thế nào để bạn thành công và có được hợp đồng trong cuộc đàm phán sắp tới?

Sẽ chẳng hề khó chút nào nếu bạn liên hệ với SAO KIM CƯƠNG, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp những phiên dịch đáng tin cậy đã từng qua trải nghiệm, hội tụ đầy đủ các tiêu chí cho một cuộc đàm phán thành công;

Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu bạn liên hệ với phiên dịch trước buổi gặp gỡ với đối tác để cung cấp tài liệu hoặc trao đổi với phiên dịch về mục tiêu hay mục đích của buổi nói chuyện;

Bạn hãy nhớ rằng phiên dịch là cầu nối ngôn ngữ và tiếng nói của bạn với đối tác, quyết định sự thành bại của bạn trong cuộc đàm phán, hãy để phiên dịch của SAO KIM CƯƠNG phục vụ bạn, bạn sẽ là người chiến thắng;


Các dịch vụ khác